Şərtlər və qaydalar

1. ŞƏRTLƏRİN QƏBUL EDİLMƏSİ
WOE (WOE) poçt, telefon, faks və ya e-poçt vasitəsilə sifarişləri qəbul edir.Bütün sifarişlər WOE tərəfindən qəbul edilir.Sifarişlərə Satınalma Sifarişi Nömrəsi daxil edilməlidir və WOE kataloq nömrələri və ya hər hansı xüsusi tələblərin tam təfərrüatları göstərilməlidir.Telefonla verilən sifarişlər kağız nüsxədə Təchizat Sifarişinin təqdim edilməsi ilə təsdiqlənməlidir.Satınalma Sifarişinin təqdim edilməsi burada və WOE tərəfindən verilən hər hansı Kotirovkada qeyd olunan WOE Satış Şərt və Şərtlərinin qəbul edilməsini təşkil edəcək.
BU SATIŞ ŞƏRTLƏRİ ALICI İLE VAY ARASINDAKİ MÜQAVİLƏ ŞƏRTLƏRİNİN TAM VƏ EKSKLÜZİV BƏYANATI OLMALIDIR.

2. MƏHSULUN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
WOE kataloqunda, ədəbiyyatda və ya hər hansı yazılı sitatlarda verilən spesifikasiyaların dəqiq olması nəzərdə tutulur.Bununla belə, WOE spesifikasiyaları dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır və məhsullarının hər hansı konkret məqsəd üçün uyğunluğu ilə bağlı heç bir iddia irəli sürmür.

3. MƏHSUL DƏYİŞİKLİKLƏRİ VƏ ƏVİZƏLƏRİ
WOE (a) xəbərdarlıq etmədən Məhsullarda dəyişiklik etmək və həmin dəyişiklikləri əvvəllər Alıcıya təhvil verilmiş hər hansı Məhsula daxil etmək öhdəliyi götürmək və (b) əgər varsa, kataloqun təsvirindən asılı olmayaraq ən aktual Məhsulu Alıcıya göndərmək hüququnu özündə saxlayır.

4. ALICILARIN SİFARİŞLƏRİ VƏ YA XÜSUSİYYƏTLƏRİ DƏYİŞİKLİKLƏRİ
Xüsusi və ya seçim konfiqurasiya edilmiş Məhsullar üçün hər hansı sifarişdə edilən hər hansı dəyişiklik və ya Standart Məhsullar üçün hər hansı bir sifariş və ya oxşar sifarişlər seriyası, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, Məhsullar üçün spesifikasiyalarda hər hansı dəyişikliklər, WOE tərəfindən əvvəlcədən yazılı şəkildə təsdiqlənməlidir.WOE Alıcının dəyişiklik tələbini planlaşdırılan göndərmə tarixindən ən azı otuz (30) gün əvvəl almalıdır.Hər hansı bir sifarişdə və ya spesifikasiyalarda dəyişiklik olduqda
Məhsullar, WOE Məhsullar üçün qiymətləri və çatdırılma tarixlərini tənzimləmək hüququnu özündə saxlayır.Bundan əlavə, Alıcı belə dəyişikliyin təsirinə məruz qalan bütün xammal, bitməmiş istehsal və hazır məhsul inventarının yüklənmiş xərcləri də daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, belə dəyişikliklə bağlı bütün xərclərə görə məsuliyyət daşımalıdır.

5. LƏĞV
Fərdi və ya opsion konfiqurasiya edilmiş Məhsullar üçün hər hansı sifariş və ya standart Məhsullar üçün hər hansı sifariş və ya oxşar sifarişlər yalnız WOE-nin əvvəlcədən yazılı razılığı əsasında ləğv edilə bilər, bu təsdiq WOE-nin öz mülahizəsinə əsasən verilə və ya tutula bilər.İstənilən sifarişin ləğvi zamanı Alıcı bütün xammal, bitməmiş iş və hazır məhsul inventarının yüklənmiş xərcləri də daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq belə ləğvetmənin təsirinə məruz qalan və ya sifariş edilmiş bütün xərclərə görə məsuliyyət daşıyacaq. belə ləğv xərclərini azaltmaq üçün kommersiya baxımından ağlabatan səylərdən istifadə edin.Heç bir halda Alıcı ləğv edilmiş Məhsulların müqavilə qiymətindən artıq məsuliyyət daşımır.

6. QİYMƏT
Kataloq qiymətləri xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.Xüsusi qiymətlər beş gün əvvəl xəbərdarlıq edilməklə dəyişdirilə bilər.Xəbərdarlıqdan sonra sifariş üzrə qiymət dəyişikliyinə etiraz edilməməsi qiymət dəyişikliyinin qəbul edilməsi hesab edilir.Qiymətlər FOB Sinqapurdur və yük, rüsum və sığorta haqları daxil deyil.Göstərilən qiymətlər istisnadır və alıcı istənilən federal, əyalət və ya yerli aksiz, satış, istifadə, şəxsi əmlak və ya hər hansı digər vergiləri ödəməyə razıdır.Göstərilən qiymətlər, başqa hal nəzərdə tutulmadıqda, 30 gün ərzində etibarlıdır.

7. Çatdırılma
WOE düzgün qablaşdırmaya zəmanət verir və Alıcının Satınalma Sifarişində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, WOE tərəfindən seçilmiş istənilən üsulla müştərilərə göndəriləcək.Sifarişi qəbul etdikdən sonra WOE təxmini çatdırılma tarixini təqdim edəcək və təxmini çatdırılma tarixini qarşılamaq üçün əlindən gələni edəcək.WOE gec çatdırılma nəticəsində dəyən hər hansı zərərə görə məsuliyyət daşımır.WOE, Alıcıya çatdırılmada gözlənilən gecikmə barədə məlumat verəcəkdir.WOE, Alıcı başqa cür qeyd etmədiyi təqdirdə, əvvəlcədən göndərmə və ya yenidən planlaşdırma hüququnu özündə saxlayır.

8. ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ
Sinqapur: Başqa cür göstərilmədiyi halda, bütün ödənişlər hesab-faktura tarixindən etibarən 30 gün ərzində ödənilməlidir və ödənilməlidir.WOE ödənişi COD, Çek və ya WOE ilə yaradılmış hesabla qəbul edəcək.Beynəlxalq Sifarişlər: Sinqapurdan kənarda Alıcılara çatdırılma üçün sifarişlər tam olaraq ABŞ dolları ilə, pul köçürmələri və ya bank tərəfindən verilmiş geri qaytarılmayan akkreditivlə əvvəlcədən ödənilməlidir.Ödənişlərə bütün əlaqəli xərclər daxil edilməlidir.Akkreditiv 90 gün ərzində etibarlı olmalıdır.

9. ZƏMANƏT
Stok Məhsulları: WOE ehtiyat optik məhsullarına qeyd olunan spesifikasiyalara cavab verməsi və ya aşması və material və ya işlənmə qüsurlarından azad olmasına zəmanət verilir.Bu zəmanət faktura tarixindən etibarən 90 gün ərzində qüvvədə olacaq və bu Qaydalar və Şərtlərdə göstərilən Qaytarma Siyasətinə tabedir.
Xüsusi məhsullar: Xüsusi hazırlanmış və ya sifarişli məhsulların istehsal qüsurlarından azad olmasına və yalnız sizin yazılı spesifikasiyalarınıza uyğun olmasına zəmanət verilir.Bu zəmanət faktura tarixindən etibarən 90 gün ərzində etibarlıdır və bu Qaydalar və Şərtlərdə göstərilən Qaytarma Siyasətinə tabedir.Bu zəmanətlər üzrə öhdəliklərimiz dəyişdirilmə, təmir və ya qüsurlu məhsulun alış qiymətinə bərabər olan məbləğdə gələcək satınalmalara qarşı kreditin Alıcıya təqdim edilməsi ilə məhdudlaşacaq.Heç bir halda biz Alıcının hər hansı təsadüfi və ya nəticə etibarilə zərər və ya xərclərə görə məsuliyyət daşımayacağıq.Yuxarıda göstərilən vasitələr bu müqavilə üzrə Zəmanətlərin hər hansı pozulmasına görə Alıcının yeganə və müstəsna vasitəsidir.Bu Standart Zəmanət Wavelength Singapore tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra sui-istifadə, sui-istifadə, səhv rəftar, dəyişdirmə və ya düzgün quraşdırılma və ya tətbiq və ya Dalğa Uzunluğunun nəzarətindən kənar hər hansı digər səbəblər nəticəsində zərərin olduğunu göstərən hər hansı məhsula şamil edilmir. Sinqapur.

10. GERİ QAYTARMA SİYASƏTİ
Əgər Alıcı məhsulun qüsurlu olduğuna və ya WOE-də göstərilən spesifikasiyalara uyğun gəlmədiyinə inanırsa, Alıcı faktura tarixindən etibarən 30 gün ərzində WOE-yə məlumat verməli və faktura tarixindən etibarən 90 gün ərzində malı qaytarmalıdır.Məhsulu geri qaytarmazdan əvvəl, Alıcı QAYTARMA İCAZƏSİ MATERİAL NÖMRƏSİ (RMA) almalıdır.RMA olmadan heç bir məhsul emal edilməyəcək.Daha sonra alıcı məhsulu ehtiyatla qablaşdırmalı və RMA Sorğu Forması ilə birlikdə yük əvvəlcədən ödənilməklə WOE-yə qaytarmalıdır.Geri qaytarılan məhsul orijinal qablaşdırmada olmalı və göndərmə nəticəsində yaranan hər hansı bir qüsur və ya zədədən azad olmalıdır.WOE məhsulun ehtiyat məhsulları üçün 7-ci bənddə göstərilən spesifikasiyalara uyğun olmadığını müəyyən edərsə;
WOE öz seçiminə görə ya alış qiymətini qaytaracaq, qüsuru təmir edəcək, ya da məhsulu dəyişdirəcək.Alıcının defoltundan sonra mal icazəsiz qəbul edilməyəcək;Məqbul geri qaytarılan mallar yenidən ehtiyat ödənişinə məruz qalacaq;Xüsusi sifariş edilmiş, köhnəlmiş və ya xüsusi hazırlanmış məhsullar geri qaytarılmır.

11. İNTELEKTUAL MÜLKİYYƏT HÜQUQLARI
Dünya miqyasında istənilən Əqli Mülkiyyət Hüquqları, o cümlədən, məhdudiyyətsiz olaraq, patentləşdirilə bilən ixtiralar (tətbiq edilmiş və ya edilməmiş), patentlər, patent hüquqları, müəllif hüquqları, müəlliflik işi, mənəvi hüquqlar, ticarət nişanları, xidmət nişanları, ticarət adları, ticarət geyimləri ticarət sirləri və WOE tərəfindən düşünülmüş, işlənib hazırlanmış, aşkar edilmiş və ya praktikaya salınmış bu Satış Şərtlərinin yerinə yetirilməsi nəticəsində yaranan bütün müraciətlər və qeydlər WOE-nin müstəsna mülkiyyəti olacaqdır.Xüsusilə, WOE, WOE tərəfindən kəşf edilmiş, işlənmiş, hazırlanmış, düşünülmüş və ya praktikaya salınmış hər hansı və bütün ixtiralara, müəlliflik əsərlərinə, tərtibatlara, nou-haulara, ideyalara və ya məlumatlara dair bütün hüquqlara, başlığa və maraqlara müstəsna olaraq sahibdir. , bu Satış Şərtlərinin icrası zamanı.